ELTE Telefonkönyv

Változat:4.00.00

Részletek - Egy helyszínhez rendelt személyek és szervezetek

Hely 1053, Budapest, Egyetem tér 1-3
Területhez tartozó telefonközpont telefonszáma (1)-411-6500

37 találat a Szervezeti egységeknél
Kar Szervezeti egység
ÁJK Agrárjogi Tanszék
ÁJK Alkotmányjogi Tanszék
ÁJK Állam- És Jogtudományi Doktori Iskola
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
ÁJK Bünetőjogi Tanszék
ÁJK Büntető Eljárásijogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
ÁJK Dékáni Titkárság
ELTE ELTE
Szolg. egységek Gazdasági Csoport
Szolg. egységek Gyűjteményszervezési Osztály
ÁJK Idegen Nyelvi Oktatásszervezési Központ
ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
ÁJK Jogi Kari Büfé - Dényi Bt.
Szolg. egységek Jogi Továbbképző Intézet
Közp. funkc. egységek Kabinetiroda
ÁJK Kari Könyvtár
ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék
ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
ÁJK Kriminológiai Tanszék
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék
ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék
ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék
ÁJK Polgári Jogi Tanszék
ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola
ÁJK Politikatudományi Intézet
ÁJK Porta - Egyetem téri épület
ÁJK Postázó
Közp. funkc. egységek Rektori Adminisztráció
Közp. funkc. egységek Rektori Kabinet
ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
ÁJK Ruhatár
ÁJK Sokszorosító - Colorspectrum
Szolg. egységek Szervezési Csoport
ÁJK Tudományszervezési Csoport